Thêm tuổi,
thêm niềm vui

Nếu như thanh xuân có nhiều điều để khám phá, thì trung niên và cao tuổi có vô vàn kinh nghiệm và kỷ niệm để sẻ chia.

Xuất phát từ ý tưởng của người trẻ tuổi, KAS mong muốn lắng nghe và hỗ trợ các Ông Bà, Cô Chú có cuộc sống vui khỏe và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Tên gọi KAS là viết tắt của “Keep Active, Seniors!” (tạm dịch là: Nơi người cao niên cùng tích cực hoạt động). “Thêm tuổi, thêm niềm vui” chính là thông điệp mà KAS xin yêu thương gửi đến các Ông Bà, Cô Chú.

Khi ta 50 không chỉ có ý là Ta đã già.

Khi ta về hưu không có nghĩa là Ta chỉ quanh quẩn việc nhà.

KAS tập trung vào sự sẻ chia và thấu hiểu giữa Người chăm sóc và Người nhận chăm sóc, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng hướng đến thành viên từ 50 tuổi trở lên. Nền tảng là sự kết nối, những câu chuyện và hỗ trợ nhằm nâng cao đời sống sức khỏe và tinh thần của Người trung và cao niên.